Ψηφιοποίηση αρχείων και συλλογών των Γ.Α.Κ. - Αρχείων Ν. Λευκάδας

Γ΄ ΚΠΣ - Κοινωνία της Πληροφορίας
Τo έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους
   

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τους μηνιαίους προϋπολογισμούς όλων των περιφερειακών υπηρεσιών από τον Ιούλιο του 2017 έως και σήμερα, μπορείτε να τους δείτε πατώντας εδώ.


Ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού
των Γ.Α.Κ. - Αρχείων Ν. Λευκάδας
της περιόδου 1684-1884 >>

Η ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού που απόκειται στα ΓΑΚ Αρχεία Νομού Λευκάδας καλύπτει τη περίοδο 1684-1864 και πραγματοποιήθηκε το 2010 με τη συνεργασία των ΓΑΚ Λευκάδας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας. Με χορηγία της τελευταίας το έργο ανατέθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (Τμήμα Νεοελληνικών Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών).

Τον επιστημονικό σχεδιασμό του ταξινομικού έργου και την παρακολούθηση είχε η ιστορικός, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΙΕ/ΕΙΕ, κυρία Ευτυχία Δ. Λιάτα με συνεργάτες και εκτελεστές του έργου τους ιστορικούς - ταξινόμους Χριστίνα Παπακώστα, Γεώργιο Βιολιδάκη και Σωτήρη Κουτμάνη. Η καταγραφή σε επίπεδο φακέλου ή υποφακέλου ή καταστίχου βασίστηκε στο Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (ΔΙ.Π.Α.Π.).

Το ταξινομημένο αρχειακό υλικό εκτείνεται σε 455 γραμμικά μέτρα και τα στοιχεία της ευρετηρίασης εντάχθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή βάση δεδομένων (FileMaker) που αριθμεί 8.412 ταξινομικά δελτία.

Λήψη αρχείου pdf >>

Λήψη αρχείου xls >>

 Δίαυλος - Διώρυξ Λευκάδος 1688-1987

Τα Αρχεία Νομού Λευκάδας είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Βασικός σκοπός των Γ.Α.Κ. Λευκάδας είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του νησιού, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου.
Τα Αρχεία Νομού Λευκάδας στεγάζονται σε
κτήριο που το ισόγειό του παραχωρήθηκε από τους ΟΤΑ του νομού στα στα Γ.Α.Κ. Τα γραφεία των Αρχείων είναι ανοικτά για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-13:00.
Ταχ. δ/νση: Θ. Στράτου 1 - 31100 Λευκάδα

Τηλ.-Fax: 26450 23815 - E-mail:
mail@gak.lef.sch.gr

Ορισμένες σελίδες αυτής της τοποθεσίας του Ιστού είναι υπό κατασκευή. Παρακαλούμε για την υπομονή σας. Για υποδείξεις και προτάσεις, παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτή η τοποθεσία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ιούλιος 2016 Ιούνιος 2016 Μάιος 2016 Απρίλιος 2016 Μάρτιος 2016 Φεβρουάριος 2016 Ιανουάριος 2016

Δεκέμβριος 2015, Νοέμβριος 2015, Σεπτέμβριος 2015, Αύγουστος 2015, Ιούλιος 2015