Το υλικό των αρχείων Νομού Λευκάδας καλύπτει τις εξής χρονικές περιόδους και ενότητες:

Βενετοκρατία (1684-1797)
Αποτελείται από το αρχείο των εκτάκτων και τακτικών προβλεπτών της Νήσου Λευκάδας. Περιλαμβάνει έγγραφα διοικητικής και δικαστικής φύσης
Δημοκρατικοί Γάλλοι (1797-1798)
Ρωσοτουρκική προστασία (1798-1800)
Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807)
Αυτοκρατορικοί Γάλλοι (1807-1810)
Mεταβατική περίοδος της Αγγλικής προστασίας (1810-1817, 1791-1817 έγγραφα διοικητικά και δικαστικά)
Ενωμένο Κράτος των Ιονίων Νήσων (υπό Αγγλική προστασία 1817-1864, έγγραφα διοικητικής και δικαστικής φήσης)
Αρχεία περιόδου Ελληνικού Κράτους (1864-1930). Από το 1864 κ.ε. όχι συστηματική κατάθεση υλικού. Υπάρχουν διοικητικά και δικαστικά έγγραφα της περιόδου αυτής.
Νοταριακά αρχεία (1692-1919)
Κυρίως πρωτόκολλα, σπάνια δέσμες
Ληξιαρχικά αρχεία
Ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων, βαπτίσεων, γάμων και θανάτων της περιόδου 1700-1931 όλου του νησιού και της πόλης Λευκάδας έως το 1950
Συλλογές εφημερίδων από 1867 έως και σήμερα
Χειρόγραφοι χάρτες διαφόρων περιοχών του νησιού, εποχής Βενετοκρατίας,Αγγλοκρατίας και 1000 περίπου σχέδια οικοδομών

Νεότερα και σύγχρονα αρχεία

Διοικητικά
- Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας (1881-1952)
- Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (1932-1939)
- Γραφείου Αλυκών (1936-1980)
- Αγρονομείου Λευκάδας (1955-1964)
- Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (1824-1985)
- Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1955-1997)
- ΟΑΕΔ Λευκάδας (1977-1986)
- Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (1977-1997)
- Στατιστικής Υπηρεσίας (1958-1990)
- Υπολιμεναρχείου Λευκάδας (1988-1998)
- Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκάδας (1953-1996)
- Αστυνομικού Τμήματος Λευκάδας (1963-1997)
- Αστυνομικού Τμήματος Βασιλικής και Αστυνομικών Σταθμών Αγίου Πέτρου, Σύβρου και Σπαρτοχωρίου Ν. Λευκάδας (1970-1988)
- Αστυνομικού Τμήματος Καρυάς Ν. Λευκάδας (1972-1997)

Εκπαιδευτικά
- Β΄ Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας (1874-1980)
- Δημοτικού Σχολείου Αγ. Ηλία Λευκάδας (1977-1994)
- Δημοτικού Σχολείου Βουρνικών Λευκάδας (1956-1986)
- Δημοτικού Σχολείου Σύβρου Λευκάδας (1892-1963)
- Δημοτικού Σχολείου Κοντάραινας (1923-1967)

Δικαστικά
- Πρωτοδικείου Λευκάδας (1995)

Δημοτικά
- Δήμου Λευκάδας (1839-1973)
- Κοινότητας Βαυκερής Λευκάδας (1943-1973)

Ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού των Γ.Α.Κ. - Αρχείων Ν. Λευκάδας της περιόδου 1684-1884

Η ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού που απόκειται στα ΓΑΚ Αρχεία Νομού Λευκάδας καλύπτει τη περίοδο 1684-1864 και πραγματοποιήθηκε το 2010 με τη συνεργασία των ΓΑΚ Λευκάδας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας. Με χορηγία της τελευταίας το έργο ανατέθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (Τμήμα Νεοελληνικών Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών).

Τον επιστημονικό σχεδιασμό του ταξινομικού έργου και την παρακολούθηση είχε η ιστορικός, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΙΕ/ΕΙΕ, κυρία Ευτυχία Δ. Λιάτα με συνεργάτες και εκτελεστές του έργου τους ιστορικούς - ταξινόμους Χριστίνα Παπακώστα, Γεώργιο Βιολιδάκη και Σωτήρη Κουτμάνη. Η καταγραφή σε επίπεδο φακέλου ή υποφακέλου ή καταστίχου βασίστηκε στο Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (ΔΙ.Π.Α.Π.).

Το ταξινομημένο αρχειακό υλικό εκτείνεται σε 455 γραμμικά μέτρα και τα στοιχεία της ευρετηρίασης εντάχθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή βάση δεδομένων (FileMaker) που αριθμεί 8.412 ταξινομικά δελτία.

Λήψη αρχείου pdf >>

Λήψη αρχείου xls >>