Το κτήριο όπου στεγάζονται τα Γ.Α.κ. Λευκάδας Τα Αρχεία Νομού Λευκάδας στεγάζονται στο ισόγειο του κτηρίου που κατασκευάστηκε επί Αγγλοκρατίας για να συστεγάσει το "Κεντρικό Αλληλοδιδακτικό Σχολείο" (δηλαδή Σχολείο Δημοτικό, με τη σημερινή ορολογία) και το δευτερεύον Σχολείο Λευκάδας (δηλαδή το Σχολείο της Μέσης Εκπαίδευσης). Τα τελικά σχέδια και ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του συντάχθηκαν το 1829.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το ισόγειο είχε δυο αίθουσες -στις οποίες στεγαζόταν το Αλληλοδιδακτικό Σχολείο- και ο όροφος δύοΤο κτήριο όπου στεγάζονται τα Γ.Α.κ. Λευκάδας αίθουσες για το δευτερεύον Σχολείο και τέσσερα δωμάτια που σημειώνονται ως Διαμέρισμα του Διευθυντή (appartamento del Direttore). Πότε ακριβώς άρχισαν οι εργασίες κατασκευής δεν το ξέρουμε. Γνωρίζουμε όμως ότι στις αρχές του 1830 οι εργασίες για την κατασκευή του συνεχίζονταν. Στο κτήριο αυτό τελικά στεγάστηκε μόνο το Δευτερεύον Σχολείο μέχρι το 1835. Το 1835 το μεγαλύτερο μέρος του χώρου κατέλαβαν τα Δικαστήρια, που παρέμειναν εκεί μέχρι το 1990.

Το Αρχειοφυλακείο Λευκάδος στεγάστηκε σε χώροπου κάλυπτε τα δύο τρίτα του ισογείου, τουλάχιστον από το 1935. Το 1997, μετά από ενέργειες της αρχειακής υπηρεσίας, ο Δήμος Λευκάδας και οι κοινότητες του νομού με σχετικές αποφάσεις τους παραχώρησαν και το υπόλοιπο μέρος του ισογείου στα Αρχεία Νομού Λευκάδας.