Επισκέψεις σχολείων

Κατά τις ώρες λειτουργίας του Αρχείου είναι δυνατή η πραγματοποίηση επισκέψεων μαθητών από τα σχολεία του νομού, για να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το υλικό του Αρχείου και να προωθηθεί η διδακτική αξιοποίησή του.

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται κατά τμήμα και μετά από συνεννόηση με το προσωπικό του Αρχείου, για καλύτερο προγραμματισμό σε σχέση με τις υπόλοιπες αρχειακές εργασίες και για να μη συμπέσουν περισσότερες επικέψεις.

Κατά τις επισκέψεις γίνεται ξενάγηση στους χώρους του Αρχείου και παρουσίαση πηγών της Ιστορίας στους μαθητές σε μια προσπάθεια δημιουργίας αρχειακής συνείδησης και ευαισθητοποίησής τους για την τοπική ιστορία και την προβολή του επτανησιακού πολιτισμού.